Přínos pro váš život

Co lze meditací harmonizovat?

Vztahy

- žít harmonické vztahy
Zdraví

- odstraňováním vnitřního napětí budovat pevné zdravíMinulost

- pochopení a přijetí situací minulých


Sebedůvěra

- žít beze strachu s vnitřní jistotou, že nám žádná situace, člověk ani budoucí vývoj nevyvolají negativní emoce


Sebehodnota


Sebeláska